top of page

Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και σύνδεσης των χρηστών με την Ιστοσελίδα crudo.gr. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλα τα στοιχεία που δηλώνετε στην ιστοσελίδα crudo.gr («Ιστοσελίδα»), συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία και αποθηκεύονται από την «CRUDO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» («CRUDO»). Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ιστοσελίδας υπόκειται στις διατάξεις της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, και δη στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Ν. 3471/2006 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης, φορητότητας και διαγραφής. Η CRUDO δεν φέρει ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επιλέγοντας να κάνει χρήση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα ή να λάβει πρόσθετες πληροφορίες μέσω αυτής, ο χρήστης μπορεί να κληθεί να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομά του, τη διεύθυνσή του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου του. Οι πληροφορίες που παρέχονται, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων της Ιστοσελίδας με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα για την εξυπηρέτηση των online παραγγελιών του χρήστη. Εφόσον δοθεί ειδική συγκατάθεση του χρήστη, η ιστοσελίδα συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την αποστολή νέων και λοιπών ενημερώσεων

Για την αποστολή μενού

Ενημέρωση για προσωποποιημένες προσφορές

Δικαιώματα χρηστών Ιστοσελίδας

Ελπίζουμε ότι θα είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, αν δεν θέλετε να λαμβάνετε e-mails και επιθυμείτε την αφαίρεση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης από την ηλεκτρονική μας λίστα επικοινωνίας, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση info@crudo.gr χρησιμοποιώντας ως τίτλο «Ακύρωση Email». Μπορείτε να ενημερωθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τηρεί η CRUDO, να τροποποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την τήρηση των δεδομένων σας εν γένει ή για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή να ζητήσετε τη διαγραφή αυτών είτε μέσω των σχετικών εικονιδίων/ πεδίων της ιστοσελίδας, είτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@crudo.gr.

Συλλογή ανώνυμων δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας

Εκτός από τη συλλογή των δεδομένων από τα μέσα που αναφέρονται ανωτέρω, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, ο διακομιστής της Ιστοσελίδας ενδέχεται να ελέγχει αυτόματα τις σελίδες που επισκέπτεστε, τη διεύθυνση IP του χρήστη και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον πλοηγό διαδικτύου σας. Η τεχνολογία αυτή δεν προσδιορίζει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και τα ευρήματα της χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η CRUDO αποτελεί την διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας και δεν γνωστοποιεί, πωλεί ή μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, που δεν έχουν σχέση με την παροχή της υπηρεσίας.

 

Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Για να συλλεγούν οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας  χρησιμοποιούνται cookies τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά στο αρχείο cookies του πλοηγού διαδικτύου του χρήστη, μέχρι το κλείσιμό του. Τα αρχεία cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μπορεί να αποσταλούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί στην περίπτωση αυτή να τα αποθηκεύσει στο σύστημά σας βάσει των προτιμήσεων που έχετε εγκαταστήσει στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του τύπου προγράμματος περιήγησης (browser), και της διεύθυνσης IP (Internet Protocol) σας. Έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα αρχείο cookie, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσετε για την αποδοχή του ή μη.

Επιπρόσθετα, έχετε επιλογή αποκλεισμού όλων των cookies. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση άρνησης ή άλλου τρόπου αποκλεισμού των cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των διαθέσιμων λειτουργιών της Ιστοσελίδας. Η CRUDO  χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς ανάλυσης της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας της, ελέγχου των επισκέψεων των σελίδων της και της διάρκειας πλοήγησης σε κάθε σελίδα, προκειμένου να βελτιώνει την Ιστοσελίδα, να διαφημίζει τις υπηρεσίες της και να διενεργεί ανώνυμες στατιστικές. Η χρήση των πληροφοριών αυτών δεν γίνεται με σκοπό την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη και τηρούνται σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή.

Ειδοποίηση σχετικά με πιθανή τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων της Ιστοσελίδας μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, δύναται να τροποποιηθεί η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα ειδοποιείται ο χρήστης και η αρμόδια αρχή, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για το σκοπό εκτέλεσης της παραγγελίας των προϊόντων μας, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτού ακριβώς του σκοπού και για την πληρέστερη ικανοποίηση αιτημάτων σας σε σχέση με την εκάστοτε παραγγελία.

Για τους σκοπούς direct marketing/ προωθητικών ενεργειών, τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τρία (3) έτη κατά τα οποία διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω. Εάν μετά το πέρας της τριετίας δεν δώσετε την επανασυγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των δεδομένων, αυτά διαγράφονται.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Αυτή η σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπάγεται στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνία

Η Ιστοσελίδα καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας Πολιτικής ή με οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@crudo.gr.

bottom of page